VÄÄRTUSTA oma AEGA

suhtle pilvetelefoniga

Telefonijaama erilahendus

Telefonijaama kodukeskjaam – see on klientide vajadustest lähtuv telefonijaama lahendus, mis võimaldab Teil integreerida telefoniside teiste Teie poolt kasutatavate teenustega. Näiteks kontaktihaldustarkvara (CRM) süsteemiga, mis annab võimaluse teha ja võtta vastu kõnesid vahetult kontaktihaldustarkvarast ning tagab juurdepääsu kogu klientide kohta käivale infole, vajaduseta kasutada seejuures teisi teenuseid.

PERSONAALSE telefonijaamaga SAATE:

 

 •  Pilvetelefoni klassikalised funktsioonid
 •  sissetulevate ja väljaminevate kõnede töötlemise personaalsed reeglid
 •  numbrinäidu lähtuvalt Teie vajadustest
 •  võimaluse kasutada nii tavalisi (analoogseid) kui ka IP-telefone
 •  telefonivestluste salvestused ja lokaalse talletuse
 •  kõikide kõnede ajalugu ja detailset statistika
 •  võimaluse esitleda statistikat soovitud formaadis, näiteks reaalajas välisel ekraanil
 •  võimaluse ühilduda vajalike teenustega, näiteks kontaktihaldustarkvara ja hotelli juhtimise süsteemidega

mida see teile annab?


Tööprotsesside automatiseerimise ja optimeerimise

Kliendi ja töötaja vahelisele suhtlusele kuluva aja vähenemise

Klienditeeninduse kvaliteedi paranemise

Teie müükide kasvu

Teie äri kasumlikkuse suurenemise

Võimaluse ühendada ühte telefonivõrku mitu kontorit

Võimaluse viia kontor mistahes maailmapunkti, säilitades seejuures sama telefoninumbri

Kokkuhoiu telefoniside spetsialisti teenuste pealt

Personaalne telefonijaam – see on hea lahendus raha säästmiseks ning õige valik, kui Te soovite täiel määral kasutada oma infrastruktuuri ning mitte investeerida uutesse, tarnijate poolt pakutavatesse seadmetesse.

Kindla lahenduse läbiarutamiseks või pakkumise saamiseks pöörduge meie spetsialistide poole!

küsi pakkumist


 

kõnekeskuse erilahendus

Kõnekeskuse erilahendus - see on spetsialiseeritud toode Teie potentsiaalsete ja olemasolevate klientide kvaliteetseks teenindamiseks ja nende kõnede automatiseerimiseks. Multifunktsionaalne süsteem annab võimaluse 90% ulatuses automatiseerida ettevõtte äriprotsessid, mis on seotud telefonisidega ja mitte ainult sellega.

Lisaks kõikidele andmekeskuste jaoks lahendatud Virtuaalse kodukeskjaama baasfunktsioonidele saate intellektuaalsema kõnejaotuse ja detailsema statistika. Lisaks sellele:

 •  Meie toote abil saate jaotada kõnesid Teie ettevõtte töötajate vahel nii nende oskuste kui ka koormuse järgi ning tagada seeläbi sissetulevate päringute töötlemise kõrgema kvaliteedi ja kiiruse.
 •  Suur valik Telemarketingi kõnesid võimaldab lühendada Teie olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele tehtavatele kõnedele kuluvat aega, paindlik aruandlussüsteem võimaldab aga muuta selle protsessi maksimaalselt läbipaistvaks.
 •  Maksimaalselt mugav ja lihtne kasutajaliides – alustades vestluse stsenaariumist, lõpetades väljaminevate kõnede seadistuse ja interaktiivse häälvastuse stsenaariumiga – vähendab projekti loomisele ja korraldamisele kuluvat aega.
 •  Operaatorite online järelevalvesüsteem, kõikide sissetulevate ja väljaminevate kõnede täielik salvestamine ning erinevate aruannete rohkus tagavad 100% kontrolli Teie klientide teenindustaseme üle.
 •  Süsteemi sisselogimiseks vajalik individuaalne kasutajanimi/parool tagab vajaliku konfidentsiaalsuse ja võimaluse määrata juurdepääsuõigusi.

mida see teile annab?


Kapitalikuludeta professionaalse keskuse loomise võimaluse

Aja kokkuhoiu tööprotsesside käigus

Klientidega kontakti võtmiste arvu suurenemise, mis omakorda avaldab positiivset mõju Teie müükide kasvule

Käestlastud kõnede vähenemise

Kliendisuhete efektiivse juhtimise tänu kõikidele vajalikele funktsioonidele ja aruandluse vahenditele

Klientide lojaalsuse suurenemise
 

miks meie?

 •  Personaalsete lahenduste paindlikkus võimaldab meil luua julgeid ja töökindlaid lahendusi Teie ärile.
 •  Kõnekeskuse loomine ja seadistamine lühima ajaga.
 •  Kõnekeskuse täielik kujundamine vastavalt Teie vajadustele.
 •  Tehniline tugi 24/7.

küsi pakkumist